فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

گونه ٪۹۰ روبوستا و ۱۰٪ عربیکا
خاستگاه -
درجه‌ی برشته‌کاری مدیوم
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -