فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

گونه ٪۹۰ عربیکا و ۱۰٪ روبوستا
نوع گونه ٪۹۰ عربیکا
خاستگاه ترکیبی
درجه‌ی برشته‌کاری متوسط
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -