فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خاست‌گاه سیدامو اتیوپی
خاستگاه اتیوپی
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
سال برداشت -
ارتفاع کاشت -
روش پیشنهادی دمی و اسپرسو
تاریخ تولید -