خوش کالا
خانواده محصول دارچین
طبع
محل رویش
موارد استفاده
گونه گیاهی
چطوری میتونم کمکتون کنم؟