فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خوش کالا
طبع -
محل رویش ایران، بومیِ آسیا است و در خاورمیانه و قسمت‌هایی از آسیای جنوبی، هند و پاکستان
موارد استفاده ضد انگل، خاصیت ضد عفونی کننده، قاعده آور، مسکن، خواب آور، دفع کرم های روده، افزایش قدرت جنسی
گونه گیاهی تیره قره‌داغیان