فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خوش کالا
طبع گرم و خشک
محل رویش ایران، جنوب اروپا، شمال آفریقا و نواحی معتدل آسیا
موارد استفاده درمان زخم های آفتوس یا زخم های دهانی، درمان آرتریت، محافظ کبد، درمان اختلالات معده، درمان خستگی مزمن
گونه گیاهی گیاهی خودرو از تیره سبزی‌آساها