خوش کالا
خانواده محصول
طبع گرم و خشک
محل رویش
موارد استفاده ضدالتهاب، کاهش التهاب مفاصل، سرطان لوزالمعده
گونه گیاهی
چطوری میتونم کمکتون کنم؟