خوش کالا
خانواده محصول
طبع گرم و خشک
محل رویش
موارد استفاده به عنوان طعم دهنده در غذا به میزان لازم استفاده می شود.
گونه گیاهی
چطوری میتونم کمکتون کنم؟