فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

گونه ۱۰۰٪ عربیکا
نوع گونه ٪۱۰۰ عربیکا
خاستگاه -
درجه‌ی برشته‌کاری متوسط رو به تیره
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -