فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

گونه ترکیب عربیکا و روبوستا
خانواده محصول
خاستگاه -
خاستگاه
درجه‌ی برشته‌کاری متوسط
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -