فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

گونه ٪۸۰ عربیکا و ۲۰٪ ربوستا
خاستگاه کنیا و هند
درجه‌ی برشته‌کاری -
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -