فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

گونه ٪۸۰ عربیکا و ٪۲۰ روبوستا
نوع گونه ٪۸۰ عربیکا
خاستگاه آمریکای جنوبی و آفریقا
درجه‌ی برشته‌کاری -
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -