فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خاست‌گاه برزیل
خاستگاه
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
سال برداشت -
ارتفاع کاشت ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ متر
روش پیشنهادی اسپرسو، فیلتر کافی خانگی، کمکس، V60
تاریخ تولید -