خوش کالا خوش کالا دوره مجازی لاته آرت تخصصی
مقدار کافئین کافئین کم
مقدار اسیدیته اسیدیته متوسط
مقدار تلخی تلخی متوسط
خانواده‌ی طعمی گلی و میوه‌ای
خاست‌گاه کلمبیا
خاستگاه
گونه ٪۱۰۰ کلمبیا
سال برداشت -
ارتفاع کاشت ۱۲۰۰ متر
شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی دمی
تاریخ تولید -

چطوری میتونم کمکتون کنم؟