فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

گونه ٪۸۰ روبستا و ۲۰٪ عربیکا
خاستگاه -
درجه‌ی برشته‌کاری متوسط رو به تیره
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -