خوش کالا
خاست‌گاه منطقه آنتیوکویا در کشور کلمبیا
خاستگاه
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
سال برداشت -
ارتفاع کاشت ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ متر از سطح دریا
روش پیشنهادی دمی
تاریخ تولید -
چطوری میتونم کمکتون کنم؟