فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خاست‌گاه پرو
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
سال برداشت -
ارتفاع کاشت -
روش پیشنهادی اسپرسوساز، فیلتر کافی، فرنچ‌پرس، کمکس , V۶۰
تاریخ تولید -