خوش کالا
خانواده محصول هل
طبع -
محل رویش آلپی در هند
موارد استفاده -
گونه گیاهی -
چطوری میتونم کمکتون کنم؟