فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

کالری در ۱۰۰ گرم ۶۲۸ کالری
طبع گرم و خشک