فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

گونه ٪۱۰۰ روبوستا
خاستگاه ترکیبی
درجه‌ی برشته‌کاری مدیوم رو به تیره
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید ۲۰۲۰