فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

گونه ٪۳۰ عربیکا + ۷۰٪ روبوستا
خاستگاه ترکیبی
درجه‌ی برشته‌کاری -
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید ۲۰۲۰