فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خوش کالا
خاست‌گاه کلمبیا
خاستگاه کلمبیا
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
سال برداشت -
ارتفاع کاشت ۱۷۵۵ متر
روش پیشنهادی دم‌آوری دستی و دم سرد
تاریخ تولید -