فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خوش کالا
گونه ٪۵۰ درصد عربیکا و ۵۰٪روبوستا
نوع گونه ٪۵۰ عربیکا
خاستگاه -
درجه‌ی برشته‌کاری -
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -