فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خوش کالا
گونه ٪۸۰ عربیکا و ۲۰٪ روبوستا
نوع گونه ٪۸۰ عربیکا
خاستگاه عربیکا: آمریکای جنوبی و آفریقا، روبوستا: مزارع آسیایی
درجه‌ی برشته‌کاری متوسط رو به تیره
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -