فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خوش کالا
گونه ٪۱۰ عربیکا و ۹۰٪ روبوستا
خاستگاه ترکیبی
درجه‌ی برشته‌کاری -
ارتفاع کاشت ترکیبی
تاریخ تولید -