فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خوش کالا
گونه ٪۳۰ عربیکا و ۷۰٪ روبوستا
نوع گونه
خاستگاه ترکیبی
درجه‌ی برشته‌کاری -
ارتفاع کاشت ترکیبی
تاریخ تولید -