دوره مجازی لاته آرت تخصصی
مقدار کافئین بدون کافئین
مقدار اسیدیته اسیدیته کم
مقدار تلخی تلخی کم
خانواده‌ی طعمی گلی و میوه‌ای
خاست‌گاه پرو
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
سال برداشت -
ارتفاع کاشت -
شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی اسپرسو و دمی
تاریخ تولید -
چطوری میتونم کمکتون کنم؟