خوش کالا
گونه ۱۰٪ عربیکا و ۹۰٪ روبوستا
خاستگاه آسیا و آمریکای جنوبی
درجه‌ی برشته‌کاری متوسط
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -
چطوری میتونم کمکتون کنم؟