خوش کالا
گونه ۷۰٪ عربیکا و ۳۰٪ روبوستا
نوع گونه ٪۷۰ عربیکا
خاستگاه آفریقا و آمریکای مرکزی
درجه‌ی برشته‌کاری متوسط
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -
چطوری میتونم کمکتون کنم؟