خوش کالا
کالری در ۱۰۰ گرم 562
طبع گرم و خشک
چطوری میتونم کمکتون کنم؟