خوش کالا
کالری در ۱۰۰ گرم 560
طبع گرم و تر
چطوری میتونم کمکتون کنم؟