خوش کالا
کالری در ۱۰۰ گرم 628
طبع گرم و خشک
چطوری میتونم کمکتون کنم؟