دوره مجازی لاته آرت تخصصی
مقدار کافئین بدون کافئین
مقدار اسیدیته اسیدیته زیاد
مقدار تلخی تلخی کم
خانواده‌ی طعمی آجیلی و کاراملی
خاست‌گاه آفریقا و آمریکای جنوبی
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
سال برداشت ---
ارتفاع کاشت ---
شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی اسپرسو و دمی
تاریخ تولید ---
چطوری میتونم کمکتون کنم؟