خوش کالا
کالری در ۱۰۰ گرم ۶۵۴ کالری
طبع گرم و خشک
چطوری میتونم کمکتون کنم؟