خوش کالا
مقدار کافئین کافئین زیاد
مقدار اسیدیته اسیدیته متوسط
مقدار تلخی تلخی متوسط
شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی اسپرسو و دمی
خانواده‌ی طعمی تند و تنباکویی
ابزار لازم
ترشی و شیرینی
گونه ٪۷۰ عربیکا و ۳۰٪ روبوستا
نوع گونه ٪۷۰ عربیکا
خاستگاه ترکیبی
درجه‌ی برشته‌کاری -
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -
چطوری میتونم کمکتون کنم؟