خوش کالا
مقدار کافئین کافئین کم
مقدار اسیدیته اسیدیته متوسط
مقدار تلخی تلخی کم
شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی دمی و فیلتری
خانواده‌ی طعمی -
ابزار لازم
ترشی و شیرینی
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
خاستگاه آمریکای مرکزی و جنوبی
درجه‌ی برشته‌کاری متوسط رو به بالا
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -
چطوری میتونم کمکتون کنم؟