خوش کالا
کالری در ۱۰۰ گرم ۵۸۵
طبع گرم و تر
چطوری میتونم کمکتون کنم؟