خوش کالا
کالری در ۱۰۰ گرم ۵۵۳
طبع گرم و خشک
چطوری میتونم کمکتون کنم؟