خوش کالا
خانواده محصول تخمه
کالری در ۱۰۰ گرم ۴۴۶
طبع سرد و تر
چطوری میتونم کمکتون کنم؟