خوش کالا
کالری در ۱۰۰ گرم ۵۶۰
طبع گرم و تر
چطوری میتونم کمکتون کنم؟