خوش کالا
خانواده محصول تخمه
کالری در ۱۰۰ گرم ۵۸۲
طبع گرم و خشک
چطوری میتونم کمکتون کنم؟