خوش کالا خوش کالا دوره مجازی لاته آرت تخصصی
مقدار کافئین کافئین زیاد
مقدار اسیدیته اسیدیته کم
مقدار تلخی تلخی زیاد
شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی اسپرسو و دمی
خانواده‌ی طعمی -
ابزار لازم
ترشی و شیرینی
گونه %60 عربیکا و ۴۰٪ روبوستا
نوع گونه ٪۶۰ عربیکا
خاستگاه ترکیبی
درجه‌ی برشته‌کاری -
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -

چطوری میتونم کمکتون کنم؟