خوش کالا
خانواده محصول توت
کالری در ۱۰۰ گرم ۶۱
طبع گرم و تر
چطوری میتونم کمکتون کنم؟