خوش کالا
خاست‌گاه گواتمالا
خاستگاه گواتمالا
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
سال برداشت -
ارتفاع کاشت ۹۰۰ تا ۱۶۵۰ متری
روش پیشنهادی دمی
تاریخ تولید -
چطوری میتونم کمکتون کنم؟