خوش کالا خوش کالا دوره مجازی لاته آرت تخصصی
مقدار کافئین کافئین کم
مقدار اسیدیته اسیدیته متوسط
مقدار تلخی تلخی متوسط
خانواده‌ی طعمی کاراملی و آجیلی
خاست‌گاه گواتمالا
خاستگاه گواتمالا
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
سال برداشت -
ارتفاع کاشت ۹۰۰ تا ۱۶۵۰ متری
شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی دمی
تاریخ تولید -

چطوری میتونم کمکتون کنم؟