خوش کالا
کالری در ۱۰۰ گرم ۵۶۲
طبع گرم و خشک
چطوری میتونم کمکتون کنم؟