خوش کالا خوش کالا دوره مجازی لاته آرت تخصصی
مقدار کافئین کافئین کم
مقدار اسیدیته اسیدیته متوسط
مقدار تلخی تلخی کم
شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی دستگاه کپسولی
خانواده‌ی طعمی کاراملی و آجیلی
ابزار لازم
ترشی و شیرینی
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
خاستگاه آمریکای جنوبی و آفریقا
درجه‌ی برشته‌کاری متوسط
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -

چطوری میتونم کمکتون کنم؟