خوش کالا خوش کالا دوره مجازی لاته آرت تخصصی
مقدار کافئین کافئین پایین
مقدار اسیدیته اسیدیته متوسط
مقدار تلخی تلخی کم
شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی فوری
خانواده‌ی طعمی -
ابزار لازم
ترشی و شیرینی
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
خاستگاه -
درجه‌ی برشته‌کاری متوسط
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -

چطوری میتونم کمکتون کنم؟