خوش کالا
کالری در ۱۰۰ گرم ۶۴۰
طبع گرم و خشک
چطوری میتونم کمکتون کنم؟