خوش کالا خوش کالا دوره مجازی لاته آرت تخصصی
مقدار کافئین کافئین کم
مقدار اسیدیته اسیدیته متوسط
مقدار تلخی تلخی کم
خانواده‌ی طعمی گلی و میوه‌ای
خاست‌گاه منطقه آنتیوکویا در کشور کلمبیا
خاستگاه
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
سال برداشت -
ارتفاع کاشت ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ متر از سطح دریا
شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی دمی
تاریخ تولید -
چطوری میتونم کمکتون کنم؟