خوش کالا
کالری در ۱۰۰ گرم ۵۵۳ کالری
طبع گرم و خشک
چطوری میتونم کمکتون کنم؟